Αποτύπωμα

Πληροφορίες σύμφωνα με την § 5 TMG

ILAFA eG Radolfzell
Luisenplatz 4
78315 Radolfzell

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο: +49 (0) 7732 82380-0
e-mail: info@hisun-motors.com

Amtsgericht Freiburg, GnR 550028
UST-ID-Nr.: DE142780826
Εκτελεστικό Συμβούλιο: Christian Mayer

Επίλυση διαφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας παραπάνω.
Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Αποποίηση ευθύνης

Ευθύνη για το περιεχόμενο
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας έχει καταρτιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου. Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με την § 7 παρ. 1 TMG (γερμανικός νόμος περί τηλεμέσων) και τους γενικούς νόμους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία δεν επηρεάζονται από αυτό. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Μόλις λάβουμε γνώση τέτοιων παραβάσεων, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Ευθύνη για τους συνδέσμους
Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, επί του περιεχομένου των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο τρίτων. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, η διαρκής παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογη χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις παράβασης. Εάν αντιληφθούμε τυχόν νομικές παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

Πνευματικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργήθηκαν από τους διαχειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εφόσον το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων επισημαίνεται ως τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Πηγή: https://www.e-recht24.de